İŞYERİ SİGORTALARI - Ticari ve Kurumsal Sigortalar

ŞEN Sigorta olarak sektördeki geçmiş bilgi birikimi ve tecrübemiz ile, işletmelerin risklerine karşı, ihtiyaçları doğrultusunda en uygun sigorta programı, en geniş kapsam ve en uygun koşullarla oluşur. Yangın, deprem, hırsızlık, sel-su baskını , makine kırılması, elektronik cihaz ve sorumluluk sigortaları sunduğumuz ve en çok ihtiyaç duyulan teminatlar arasında yer almaktadır. Günümüz gelişen ve değişen dünyasında her zaman müşterilerimizin ihtiyaçları ön planda tutulur, işletmeler için yeni oluşan riskleri de koruma altına almak için hızlı aksiyon alarak ürünlerimiz de gelişir ve değişir.

 

Axa Sigorta Devlet Destekli Alacak Sigortası  
Devlet Destekli Alacak Sigortası, küçük ve orta ölçekli işletmelere özel, bu işletmelerin herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlarından doğan alacaklarının ödenmeme riskini teminat altına alan sigorta ürünüdür

Axa Sigorta İşyerim Paket Sigortası  
Genişletilmiş teminatlarla, tek bir poliçeyle iş yerinizde tam güvence sağlayabilirsiniz.

Axa Sigorta Kadın Girişimci Sigortası  
Girişimci kadınların el emeği göz nuru iş yerlerini tek bir poliçe ile teminat altına almakla kalmıyor ayrıca girişimci kadınların bireysel ihtiyaçlarını da çok kapsamlı bir asistans paketi ile teminat altına alıyoruz.

Axa Sigorta Otel ve Tatil Köyü Paket Sigortası  
Genişletilmiş teminatlarla, tek bir poliçeyle otelinizde ve tatil köyünüzde tam güvence sağlayabilirsiniz.

Axa Sigorta Akaryakıt İstasyonu Paket Sigortası  
Akaryakıt İstasyonunuz güvencemiz altında!

Axa Sigorta Eczanem Paket Sigortası  
Eczanem Paket Sigortası&39;na özel, genişletilmiş bu teminatlarla, tek bir poliçeyle tam güvence sağlayabilirsiniz.

Axa Sigorta Mühendislik Sigortaları  
Elektronik Cihaz
Sigortalı elektronik cihazların deneme devresinden sonraki dönemde ani ve beklenmedik nedenlerle uğradığı zararları poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak temin eden sigorta poliçesidir.

Makine Kırılması
Sigortalı kıymetlerin deneme devresinden sonraki dönemde ani ve beklenmedik nedenlerle uğrayacağı zararları poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak temin eden sigorta poliçesidir.

İnşaat Sigortaları
Sigortalı kıymetlerin inşaat sahasında önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple uğrayacağı zararları poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak temin eden sigorta poliçesidir.

Montaj Sigortaları
Sigortalı kıymetlerin montaj sahasında önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple uğrayacağı zararları poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak temin eder.

Axa Sigorta Sorumluluk ve Ferdi Kaza Sigortası  
İşveren Sorumluluk
Sigortalı yerde meydana gelen iş kazaları nedeniyle işverenin işçisine karşı hukuki sorumluluğu nedeniyle ödemek zorunda kalacağı tazminat taleplerini poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak temin eder.

Mesleki Sorumluluk
Poliçede ayrıca hangisine ilişkin olduğu belirtilmiş olmak kaydıyla sözleşme süresi içinde meydana gelen olaylar veya sözleşme süresi içinde doğabilecek taleplerden birisi veya ikisi için geçerli olmak üzere doğabilecek mesleki sorumlulukları poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak temin eder.

Ferdi Kaza
Sigortalının sigorta müddeti içinde maruz kalacağı kazaları poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak temin eder.

Ürün Sorumluluk
Firmanın Üretimi gerçekleştirdiği ürünlerden kaynaklı olarak 3.sahıslarda meydana gelen maddi/bedeni zarar taleplerini temin eder.

Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk
Sigorta süresi içinde meydana gelebilecek bir olay neticesinde 3. şahısların ölümleri veya bedeni ve maddi kayıpları nedeniyle sigortalının hukuki sorumluluklarını poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak temin eder.

Axa Sigorta Nakliyat Sigortası  
Sigortaya konu emtianın; denizyolu, havayolu, karayolu, demiryolu ile taşınması esnasında uğrayacağı kayıp veya hasarları sözleşme ve/veya poliçede belirtilen şartlar kapsamında teminat altına alan bir sigorta türüdür.

Allianz Sigorta İşyerim Sigortası  
İşyeriniz ve isteğinize bağlı olarak içinde yer alan muhteviyatınız yangın, hırsızlık ve su baskınından iş durması ve kira kaybına kadar birçok riske karşı güvence altına alınır.

Allianz Sigorta Kobi Güvenli İşyerim Sigortası  
İşyerinizdeki demirbaş ve muhteviyatınızı, yangından hırsızlığa, terörden sel ve su hasarlarına kadar birçok riske karşı güvence altına alır.

Groupama Sigorta Kobi Sigortası  
Kobi Grubu Paketi, kısıtlı sermayeleri ile ülke ekonomisine büyük değer katan Kobi işletmelerini, karşılaşabilecekleri risklere karşı güvence altına alır.

Groupama Sigorta Ticari/Sinai İşletme Sigortası  
Ticari - Sınai İşletme Paketi, büyük ölçekli üretimleri ile sanayi ve ticari faaliyetlerde etkin rol oynayan işletmeleri, karşılaşabilecekleri risklere karşı güvence altına alır.

 

Detaylı Bilgi İçin Sizleri Ofimize Bekleriz veya Bizler Sizi Ziyaret Edebiliriz.

İrtibat Onur ŞEN 0506 2543000