SORUMLULUK SİGORTALARI

Kobi Sorumluluk Sigortası
KOBİ SORUMLULUK SİGORTASI İLE İŞİNİZİ VE GELECEĞİNİZİ KORUYUN!
Kobi Sorumluluk Sigortası ile yangın poliçe şartı aranmaksızın, 200'den fazla faaliyet kolunda ve azami 150 çalışana sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler için teminat alınabilmektedir.

Kobi Sorumluluk Sigortası Nedir?
Sompo Kobi Sorumluluk Sigortası kobilerin faaliyetleri sırasında üçüncü şahıslara ve çalışanlara karşı doğrudan veya dolaylı bir şekilde verebilecekleri maddi, bedeni ve manevi zararlara karşı teminat sağlayan ve işletmelerin diğer sorumluluk teminatları ile ilgili ihtiyaçlarını karşılayan paket bir sorumluluk sigortasıdır.

KOBİ Sorumluluk Sigortası kapsamı ve teminatları aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

İşveren Mali Sorumluluk Teminatı Kapsamında;
Toplu Taşıma
Gıda Zehirlenmesi
Meslek Hastalıkları
Görevle Gönderme
T.C. Dışı İş kazaları
Manevi Tazminat Talepleri
Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Teminatı kapsamında;
Renovasyon ve Arızi İnşaat İşleri
Tamir, Bakım veya İşlemek İçin Bırakılan Mallar
Reklam Panosu, Tabela ve Sinyalizasyon Araçları İle İlgili Sorumluluklar
Asansör, Monte-charge ve Yürüyen Merdiven İle İlgili Sorumluluklar
Resmi Toplantı, Davet, Fuar Organizasyonu Esnasındaki Sorumluluklar
Yangın, İnfilak, Buhar, Duman, Su, Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler Sonucu Oluşan Sorumluluklar
Forklift ve Lift Sorumluluk
Müteahhit-Taşeron Sorumluluk
Manevi Tazminat Talepleri
Gıda Zehirlenmeleri
Ani ve Kazaen Kirlenme
İşletme Sorumluluk Teminatı kapsamında;
Çalışanların Müşteri Eşyalarına Vereceği Zararlar
Üçüncü Şahıs Adreslerinde Yapılan Montaj, Tamir ve Bakım
Vale Park ve Otopark Sorumluluk
Ferdi Kaza Teminatı kapsamında;
Vefat
Sürekli Sakatlık
Ürün Sorumluluk Teminatı kapsamında;
Bedeni Zararlar
Maddi Zararlar
Yönetici Sorumluluk Teminatı Kapsamında
Yönetici Kusurları
Savunma Masrafları
KOBİ Sorumluluk Sigorta Poliçesi Fiyatları
Geniş kapsamı ve uygun poliçe fiyatıyla KOBİ'ler için önemli olan KOBİ Sorumluluk Sigortası fiyatları için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARI

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk
Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk ile yanıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeleri üreten, kullanan, depolayan, nakleden veya satışını yapan işletmelerin mesleki faaliyetleri nedeniyle, kusurlu olsun olmasın üçüncü kişilere verecekleri bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklar güvencemiz altında.

Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk
Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk ile likit petrol gazı (LPG) tüpleyen firmalara ait tüplerin kullanılmak üzere tüketiciler tarafından bulunduruldukları yerlerde patlaması, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucunda üretici firmaların kusuru olsun olmasın üçüncü kişilere verecekleri bedensel ve maddi zararlara karşı sorumluluklar güvencemiz altında. Likit petrol gazını (LPG) depolayan, dolum yapan, taşıyan, bayileri aracılığıyla veya doğrudan satışını yapan LPG dağıtım şirketleri, Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası'na ek Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası'nı yaptırmak zorundadırlar.

Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk
Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk ile 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu'na istinaden istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine dair mevzuat çerçevesindeki görevlerini yerine getirmeleri sırasında üçüncü şahıslara verecekleri zararlar güvencemiz altında.

Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası - Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan hekimler için zorunlu bir sigortadır.

 

Detaylı Bilgi İçin Sizleri Ofimize Bekleriz veya Bizler Sizi Ziyaret Edebiliriz.

İrtibat Onur ŞEN 0506 2543000